Lid worden?

Lid Worden?

Om lid te worden van Lenske Boortmeerbeek kan je een mail sturen naar secretariaat@lenske.be
Het jaarprogramma van Lenske Boortmeerbeek valt samen met het kalenderjaar (01/01 – 31/12)
Buiten deze periode is het raadzaam dat kandidaat-leden zich (vrijblijvend) op onze wachtlijst laten plaatsen.
De plaatsen zijn beperkt en de wachtlijst krijgt steeds voorrang bij de inschrijvingen.
Wie op de wachtlijst staat wordt in de maand november automatisch door ons aangeschreven (email).

Wat mag je als lid verwachten?

Clubavonden :
10 vaste clubavonden, telkens op woensdag (juli en augustus niet)
1) 8x portfolio (fotobesprekingen)
2) 2x fotobeoordeling met thema

Extra activiteiten (optioneel) :
Iedereen mag bijkomende activiteiten voorstellen (dit via een mailtje aan de coördinators). Indien het past in het geheel wordt deze activiteit dan ingelast in het programma. Het kan een clubavond zijn, een uitstap, een gastspreker, …

Via de Babbelbox op Facebook kan elk lid ook fotografische activiteiten aankondigen, waar men zal of wil aan deelnemen. Dit met de bedoeling om andere leden ook de mogelijkheid te geven, om er aan deel te nemen of om ze gezamelijk te organiseren. Wanneer een activiteit van de babbelbox concreet is, krijgt ieder lid hiervan ook een e-mail.

FgA (Fotogroep Antwerpen) en VBF (Vlaams Brabantse Fotokringen) activiteiten :
Onze leden kunnen (meestal gratis) deelnemen aan de activiteiten (een 10-tal) van deze provinciale instanties waar Lenske bij aangesloten is.

Wedstrijden :
De deelname aan volgende wedstrijden wordt door de club geregeld :
1) 2 x CvB Photo Awards
2) 4 x PSA-interclub (met o.a. de beste fotos van de fotobeoordelingen enCvB Photo Awards).
3) 1 x WB FIAP (met de beste fotos van de PSA-deelnames)
4) 1 x VBF (provinciale wedstrijd)

Lidgeld :
1) Club : 20 euro
2) Club+Cvb : 45 euro
Bezitters van lidkaart CVB mogen deelnemen aan de federale wedstrijden en ontvangen vijf keer het tijdschrift “Beeldexpressie”.
Verdere voordelen te raadplegen op de website van het CvB.

Verzekering:
Onze leden zijn verzekerd tijdens activiteiten die georganiseerd worden door de club.
Voor meer details kan men contact opnemen met de coordinators.